Moja zóna
MAXOM s.r.o.
Hodálova 1, 841 04 Bratislava
31731333
2020930307
Nemá
nezistený
25.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MAXOM s.r.o.


Štatutári MAXOM s.r.o.


Spoločníci MAXOM s.r.o.


Predmety podnikania MAXOM s.r.o.


Kataster MAXOM s.r.o.


Skrátené výkazy MAXOM s.r.o.