Moja zóna
Slovex Vernár, s.r.o.
059 17 Vernár
31731341
2020658057
Nemá
nezistený
25.07.1996
12.08.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovex Vernár, s.r.o.


Štatutári Slovex Vernár, s.r.o.


Spoločníci Slovex Vernár, s.r.o.


Predmety podnikania Slovex Vernár, s.r.o.


Kataster Slovex Vernár, s.r.o.


Skrátené výkazy Slovex Vernár, s.r.o.