Moja zóna
HORIZONT SLOVAKIA a.s.
Kováčska 63, 040 01 Košice
31731368
2020482728
Nemá
nezistený
26.07.1996
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
162 mil. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk HORIZONT SLOVAKIA a.s.


2018
250 mil. €
200 mil. €
150 mil. €
100 mil. €
50 mil. €
0 €

Tržby HORIZONT SLOVAKIA a.s.


2018

Zisk pred zdanením HORIZONT SLOVAKIA a.s.


2018
250 mil. €
200 mil. €
150 mil. €
100 mil. €
50 mil. €
0 €

EBITDA HORIZONT SLOVAKIA a.s.


2018
250 mil. €
200 mil. €
150 mil. €
100 mil. €
50 mil. €
0 €

Koneční uživatelia výhod HORIZONT SLOVAKIA a.s.


Štatutári HORIZONT SLOVAKIA a.s.


Spoločníci HORIZONT SLOVAKIA a.s.


Predmety podnikania HORIZONT SLOVAKIA a.s.


Kataster HORIZONT SLOVAKIA a.s.


Skrátené výkazy HORIZONT SLOVAKIA a.s.