Moja zóna
LEGAT, s. r. o. Košice
Dominikánske námestie 27, 040 01 Košice
31731376
2020483245
Nemá
nezistený
29.07.1996
06.05.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,13
3,19
0,07
103,9 %
-22,2 tis. €
494 tis. €
-0,13
N/A
N/A

Zisk LEGAT, s. r. o. Košice


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

Tržby LEGAT, s. r. o. Košice


2014
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

n/a
-0,04
0,1
0,96

Zisk pred zdanením LEGAT, s. r. o. Košice


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €

EBITDA LEGAT, s. r. o. Košice


2014
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Koneční uživatelia výhod LEGAT, s. r. o. Košice


Štatutári LEGAT, s. r. o. Košice


Spoločníci LEGAT, s. r. o. Košice


Predmety podnikania LEGAT, s. r. o. Košice


Kataster LEGAT, s. r. o. Košice


Skrátené výkazy LEGAT, s. r. o. Košice