Moja zóna
RD-LIPOVÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným Brusnica
090 31 Brusnica
31731384
2020526673
SK2020526673
nezistený
29.07.1996
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,03
-0
26,2 %
-1,38 tis. €
80,9 %
2021/2020
N/A
-0,03
80,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk RD-LIPOVÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným Brusnica


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Tržby RD-LIPOVÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným Brusnica


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

n/a
0,74
n/a
0,78

Zisk pred zdanením RD-LIPOVÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným Brusnica


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDA RD-LIPOVÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným Brusnica


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod RD-LIPOVÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným Brusnica


Štatutári RD-LIPOVÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným Brusnica


Spoločníci RD-LIPOVÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným Brusnica


Predmety podnikania RD-LIPOVÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným Brusnica


Kataster RD-LIPOVÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným Brusnica


Skrátené výkazy RD-LIPOVÁ, spoločnosť s ručením obmedzeným Brusnica