Moja zóna
RD-DRUŽSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Breznica
091 01 Breznica
31731406
2020526684
Nemá
nezistený
29.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
128,1 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk RD-DRUŽSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Breznica


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby RD-DRUŽSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Breznica


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

-5,52
-0,28
n/a
0,04

Zisk pred zdanením RD-DRUŽSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Breznica


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA RD-DRUŽSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Breznica


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod RD-DRUŽSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Breznica


Štatutári RD-DRUŽSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Breznica


Spoločníci RD-DRUŽSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Breznica


Predmety podnikania RD-DRUŽSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Breznica


Kataster RD-DRUŽSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Breznica


Skrátené výkazy RD-DRUŽSTAV, spoločnosť s ručením obmedzeným Breznica