Moja zóna
MI - TRADE, s.r.o.
Plynárenská 3, 071 01 Michalovce
31731414
2020739985
Nemá
nezistený
29.07.1996
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MI - TRADE, s.r.o.


Štatutári MI - TRADE, s.r.o.


Spoločníci MI - TRADE, s.r.o.


Predmety podnikania MI - TRADE, s.r.o.


Kataster MI - TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy MI - TRADE, s.r.o.