Moja zóna
SECURITY UNION 2, s.r.o.
Szakkayho 1, 040 01 Košice
31731449
Nemá
29.07.1996
09.12.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SECURITY UNION 2, s.r.o.


Štatutári SECURITY UNION 2, s.r.o.


Spoločníci SECURITY UNION 2, s.r.o.


Predmety podnikania SECURITY UNION 2, s.r.o.


Kataster SECURITY UNION 2, s.r.o.