Moja zóna
PROKOM, spol. s r.o. Sečovce
Ružová 4, 078 01 Sečovce
31731457
2020506499
Nemá
nezistený
29.07.1996
17.12.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
315 tis. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk PROKOM, spol. s r.o. Sečovce


2016
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PROKOM, spol. s r.o. Sečovce


2016
transparex.sk

Zisk pred zdanením PROKOM, spol. s r.o. Sečovce


2016
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PROKOM, spol. s r.o. Sečovce


2016
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PROKOM, spol. s r.o. Sečovce


Štatutári PROKOM, spol. s r.o. Sečovce


Spoločníci PROKOM, spol. s r.o. Sečovce


Predmety podnikania PROKOM, spol. s r.o. Sečovce


Kataster PROKOM, spol. s r.o. Sečovce


Skrátené výkazy PROKOM, spol. s r.o. Sečovce