Moja zóna
TECHNOFIN, s.r.o.
Masarykova 11, 080 01 Prešov
31731490
2020496841
SK2020496841
3-4 zamestnanci
26.07.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,4
0,93
1,26
57,1 %
111 tis. €
-6,9 %
2021/2020
276 tis. €
-11 %
2021/2020
0,4
22,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TECHNOFIN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Tržby TECHNOFIN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €

17,85
0,43
0,03
4,04

Zisk pred zdanením TECHNOFIN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDA TECHNOFIN, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod TECHNOFIN, s.r.o.


Štatutári TECHNOFIN, s.r.o.


Spoločníci TECHNOFIN, s.r.o.


Predmety podnikania TECHNOFIN, s.r.o.


Kataster TECHNOFIN, s.r.o.


Skrátené výkazy TECHNOFIN, s.r.o.