Moja zóna
STATUS v.o.s. Košice v likvidácii
Sv. Ladislava 3/9A, 040 14 Košice
31731538
2020789331
Nemá
nezistený
31.07.1996
30.12.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod STATUS v.o.s. Košice v likvidácii


Štatutári STATUS v.o.s. Košice v likvidácii


Spoločníci STATUS v.o.s. Košice v likvidácii


Predmety podnikania STATUS v.o.s. Košice v likvidácii


Kataster STATUS v.o.s. Košice v likvidácii


Skrátené výkazy STATUS v.o.s. Košice v likvidácii