Moja zóna
CASSOFIN, a.s.
Letná 27, 040 01 Košice
31731546
2020789342
Nemá
nezistený
28.06.1996
24.06.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CASSOFIN, a.s.


Štatutári CASSOFIN, a.s.


Spoločníci CASSOFIN, a.s.


Predmety podnikania CASSOFIN, a.s.


Kataster CASSOFIN, a.s.


Skrátené výkazy CASSOFIN, a.s.