Moja zóna
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM A SSOŠ CESTOVNÝ RUCH s.r.o.
Katkin park II, 040 11 Košice
31731562
2020930318
Nemá
nezistený
01.08.1996
01.03.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM A SSOŠ CESTOVNÝ RUCH s.r.o.


2014

Tržby SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM A SSOŠ CESTOVNÝ RUCH s.r.o.


2014

-15,61
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM A SSOŠ CESTOVNÝ RUCH s.r.o.


2014

EBITDA SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM A SSOŠ CESTOVNÝ RUCH s.r.o.


2014

Koneční uživatelia výhod SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM A SSOŠ CESTOVNÝ RUCH s.r.o.


Štatutári SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM A SSOŠ CESTOVNÝ RUCH s.r.o.


Spoločníci SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM A SSOŠ CESTOVNÝ RUCH s.r.o.


Predmety podnikania SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM A SSOŠ CESTOVNÝ RUCH s.r.o.


Kataster SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM A SSOŠ CESTOVNÝ RUCH s.r.o.


Skrátené výkazy SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM A SSOŠ CESTOVNÝ RUCH s.r.o.