Moja zóna
GALVANIC SERVICE s.r.o.
Paňovská 5, 044 71 Čečejovce
31731571
2020496874
SK2020496874
5-9 zamestnancov
01.08.1996
Opracovanie kovov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,56
0,74
0,43
24,8 %
350 tis. €
2 759,1 %
2021/2020
923 tis. €
21 %
2021/2020
0,56
2 495,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk GALVANIC SERVICE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Tržby GALVANIC SERVICE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,1 mil. €
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €

71,28
0,75
0,43
3,46

Zisk pred zdanením GALVANIC SERVICE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

EBITDA GALVANIC SERVICE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod GALVANIC SERVICE s.r.o.


Štatutári GALVANIC SERVICE s.r.o.


Spoločníci GALVANIC SERVICE s.r.o.


Predmety podnikania GALVANIC SERVICE s.r.o.


Kataster GALVANIC SERVICE s.r.o.


Skrátené výkazy GALVANIC SERVICE s.r.o.