Moja zóna
EMPEX, spol. s r.o.
Levočská 5, 080 01 Prešov
31731597
2020543844
Nemá
nezistený
21.04.1994
16.10.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EMPEX, spol. s r.o.


Štatutári EMPEX, spol. s r.o.


Spoločníci EMPEX, spol. s r.o.


Predmety podnikania EMPEX, spol. s r.o.


Kataster EMPEX, spol. s r.o.


Skrátené výkazy EMPEX, spol. s r.o.