Moja zóna
KIMix, spol. s r.o. v likvidácii
Budapeštianska 24, 040 13 Košice
31731601
2020789353
Nemá
nezistený
30.07.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,11
900 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk KIMix, spol. s r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020

Tržby KIMix, spol. s r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020

n/a
-8
n/a
n/a

Zisk pred zdanením KIMix, spol. s r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020

EBITDA KIMix, spol. s r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
2019
2020

Koneční uživatelia výhod KIMix, spol. s r.o. v likvidácii


Štatutári KIMix, spol. s r.o. v likvidácii


Spoločníci KIMix, spol. s r.o. v likvidácii


Predmety podnikania KIMix, spol. s r.o. v likvidácii


Kataster KIMix, spol. s r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy KIMix, spol. s r.o. v likvidácii