Moja zóna
RIMI-Security Bardejov, s.r.o.
Duklianska 14, 085 01 Bardejov
31731643
2020510118
SK2020510118
5-9 zamestnancov
01.08.1996
Elektrická inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,22
-0,77
0,1
71,7 %
-43,6 tis. €
-301 %
2021/2020
129 tis. €
-66,8 %
2021/2020
-0,22
-281,2 %
2021/2020
2,5 mil. €
6,3 %
2021/2020
N/A

Zisk RIMI-Security Bardejov, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

Tržby RIMI-Security Bardejov, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

8,51
0,28
1,08
4,48

Zisk pred zdanením RIMI-Security Bardejov, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €

EBITDA RIMI-Security Bardejov, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod RIMI-Security Bardejov, s.r.o.


Štatutári RIMI-Security Bardejov, s.r.o.


Spoločníci RIMI-Security Bardejov, s.r.o.


Predmety podnikania RIMI-Security Bardejov, s.r.o.


Kataster RIMI-Security Bardejov, s.r.o.


Skrátené výkazy RIMI-Security Bardejov, s.r.o.