Moja zóna
Slovenská autobusová doprava, a.s. Revúca "v likvidácii"
Priemyselná ulica, 050 01 Revúca
31731686
Nemá
01.08.1996
11.12.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Slovenská autobusová doprava, a.s. Revúca "v likvidácii"


Štatutári Slovenská autobusová doprava, a.s. Revúca "v likvidácii"


Spoločníci Slovenská autobusová doprava, a.s. Revúca "v likvidácii"


Predmety podnikania Slovenská autobusová doprava, a.s. Revúca "v likvidácii"


Kataster Slovenská autobusová doprava, a.s. Revúca "v likvidácii"