Moja zóna
PAMAS, spol. s r.o. SNINA
Kukučínova 2040/1, 069 01 Snina
31731716
2020512329
Nemá
nezistený
05.08.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,42
-0,84
1,89
49,5 %
-3,93 tis. €
-1 604,2 %
2017/2016
13,6 tis. €
-12,3 %
2017/2016
-0,42
-1 912,1 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk PAMAS, spol. s r.o. SNINA


2015
2016
2017
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Tržby PAMAS, spol. s r.o. SNINA


2015
2016
2017
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €

0,71
0,51
0,07
2,12

Zisk pred zdanením PAMAS, spol. s r.o. SNINA


2015
2016
2017
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDA PAMAS, spol. s r.o. SNINA


2015
2016
2017
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod PAMAS, spol. s r.o. SNINA


Štatutári PAMAS, spol. s r.o. SNINA


Spoločníci PAMAS, spol. s r.o. SNINA


Predmety podnikania PAMAS, spol. s r.o. SNINA


Kataster PAMAS, spol. s r.o. SNINA


Skrátené výkazy PAMAS, spol. s r.o. SNINA