Moja zóna
KOLORTEX, s.r.o. v konkurze
Námestie sv. Egídia 67, 058 01 Poprad
31731759
2020515409
Nemá
nezistený
02.08.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,08
0,13
0,01
161,7 %
-4,44 tis. €
82,3 %
2015/2014
57,7 tis. €
-22,9 %
2015/2014
-0,08
67 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk KOLORTEX, s.r.o. v konkurze


2014
2015
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby KOLORTEX, s.r.o. v konkurze


2014
2015
75 tis. €
70 tis. €
65 tis. €
60 tis. €
55 tis. €
transparex.sk

-5,16
-0,62
0,05
0,24

Zisk pred zdanením KOLORTEX, s.r.o. v konkurze


2014
2015
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
-25 tis. €
transparex.sk

EBITDA KOLORTEX, s.r.o. v konkurze


2014
2015
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KOLORTEX, s.r.o. v konkurze


Štatutári KOLORTEX, s.r.o. v konkurze


Spoločníci KOLORTEX, s.r.o. v konkurze


Predmety podnikania KOLORTEX, s.r.o. v konkurze


Kataster KOLORTEX, s.r.o. v konkurze


Skrátené výkazy KOLORTEX, s.r.o. v konkurze