Moja zóna
J.V.S. service, s.r.o. Prešov
Pionierska 24, 080 01 Prešov
31731783
2020543855
SK2020543855
2 zamestnanci
08.08.1996
Vedľ.čin.v pozem.dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
-0,04
0,25
162,1 %
6,74 tis. €
103,4 %
2021/2020
96,1 tis. €
-0,8 %
2021/2020
0,02
104,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk J.V.S. service, s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby J.V.S. service, s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

-27,7
-0,62
0,33
0,33

Zisk pred zdanením J.V.S. service, s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA J.V.S. service, s.r.o. Prešov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod J.V.S. service, s.r.o. Prešov


Štatutári J.V.S. service, s.r.o. Prešov


Spoločníci J.V.S. service, s.r.o. Prešov


Predmety podnikania J.V.S. service, s.r.o. Prešov


Kataster J.V.S. service, s.r.o. Prešov


Skrátené výkazy J.V.S. service, s.r.o. Prešov