Moja zóna
G1 - Ochrana osôb a majetku, spoločnosť s ručením obmedzeným
Jesenského 12, 040 01 Košice
31731805
Nemá
08.08.1996
22.12.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod G1 - Ochrana osôb a majetku, spoločnosť s ručením obmedzeným


Štatutári G1 - Ochrana osôb a majetku, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločníci G1 - Ochrana osôb a majetku, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmety podnikania G1 - Ochrana osôb a majetku, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster G1 - Ochrana osôb a majetku, spoločnosť s ručením obmedzeným