Moja zóna
UNIPOL - SNV, s.r.o.
Letná 47, 052 01 Spišská Nová Ves
31731813
Nemá
nezistený
09.08.1996
29.01.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod UNIPOL - SNV, s.r.o.


Štatutári UNIPOL - SNV, s.r.o.


Spoločníci UNIPOL - SNV, s.r.o.


Predmety podnikania UNIPOL - SNV, s.r.o.


Kataster UNIPOL - SNV, s.r.o.


Skrátené výkazy UNIPOL - SNV, s.r.o.