Moja zóna
Alfa UNEX Č.N.T. s.r.o. Čierna nad Tisou
900 63 Jakubov
31731830
Nemá
nezistený
09.08.1996
06.04.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Alfa UNEX Č.N.T. s.r.o. Čierna nad Tisou


Štatutári Alfa UNEX Č.N.T. s.r.o. Čierna nad Tisou


Spoločníci Alfa UNEX Č.N.T. s.r.o. Čierna nad Tisou


Predmety podnikania Alfa UNEX Č.N.T. s.r.o. Čierna nad Tisou


Kataster Alfa UNEX Č.N.T. s.r.o. Čierna nad Tisou


Skrátené výkazy Alfa UNEX Č.N.T. s.r.o. Čierna nad Tisou