Moja zóna
HMM, s.r.o.
Jiráskova 73, 080 01 Prešov
31731899
2020524561
SK2020524561
3-4 zamestnanci
08.08.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,15
6,39
11,3 %
14,5 tis. €
-0,9 %
2021/2020
88,2 tis. €
12,5 %
2021/2020
0,13
-18,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk HMM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Tržby HMM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €

14,6
0,89
0,13
7,45

Zisk pred zdanením HMM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

EBITDA HMM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod HMM, s.r.o.


Štatutári HMM, s.r.o.


Spoločníci HMM, s.r.o.


Predmety podnikania HMM, s.r.o.


Kataster HMM, s.r.o.


Skrátené výkazy HMM, s.r.o.