Moja zóna
HALPO, spol. s r.o., Svidník
Duklianska 644/14, 089 01 Svidník
31731911
2020527267
SK2020527267
3-4 zamestnanci
07.08.1996
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,11
0,85
0,56
112,6 %
-9,26 tis. €
52,8 %
2020/2019
93,4 tis. €
-72,1 %
2020/2019
-0,11
25,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk HALPO, spol. s r.o., Svidník


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby HALPO, spol. s r.o., Svidník


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

-1,64
-0,13
0,24
0,89

Zisk pred zdanením HALPO, spol. s r.o., Svidník


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA HALPO, spol. s r.o., Svidník


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod HALPO, spol. s r.o., Svidník


Štatutári HALPO, spol. s r.o., Svidník


Spoločníci HALPO, spol. s r.o., Svidník


Predmety podnikania HALPO, spol. s r.o., Svidník


Kataster HALPO, spol. s r.o., Svidník


Skrátené výkazy HALPO, spol. s r.o., Svidník