Moja zóna
ZEPO - Čaklov, s. r. o.
094 35 Čaklov
31731929
2020629446
Nemá
nezistený
12.08.1996
01.12.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZEPO - Čaklov, s. r. o.


Štatutári ZEPO - Čaklov, s. r. o.


Spoločníci ZEPO - Čaklov, s. r. o.


Predmety podnikania ZEPO - Čaklov, s. r. o.


Kataster ZEPO - Čaklov, s. r. o.


Skrátené výkazy ZEPO - Čaklov, s. r. o.