Moja zóna
Hanka, s.r.o., Krompachy
Maurerova 12, 053 42 Krompachy
31731961
2021263596
Nemá
nezistený
08.08.1996
Ost.maloobch.s potravin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Hanka, s.r.o., Krompachy


Štatutári Hanka, s.r.o., Krompachy


Spoločníci Hanka, s.r.o., Krompachy


Predmety podnikania Hanka, s.r.o., Krompachy


Kataster Hanka, s.r.o., Krompachy


Skrátené výkazy Hanka, s.r.o., Krompachy