Moja zóna
EMTEST VS, s.r.o.
Ostrovského 1, 040 11 Košice
31731996
2021201083
Nemá
nezistený
12.08.1996
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0,02
400 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk EMTEST VS, s.r.o.


2014
2015

Tržby EMTEST VS, s.r.o.


2014
2015

n/a
-3
n/a
0,35

Zisk pred zdanením EMTEST VS, s.r.o.


2014
2015

EBITDA EMTEST VS, s.r.o.


2014
2015

Koneční uživatelia výhod EMTEST VS, s.r.o.


Štatutári EMTEST VS, s.r.o.


Spoločníci EMTEST VS, s.r.o.


Predmety podnikania EMTEST VS, s.r.o.


Kataster EMTEST VS, s.r.o.


Skrátené výkazy EMTEST VS, s.r.o.