Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Čalovka
076 64 Zemplínska Teplica
31732003
2020969357
Nemá
nezistený
13.08.1996
03.08.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Čalovka


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Čalovka


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Čalovka


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Čalovka


Kataster Poľnohospodárske družstvo Čalovka


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Čalovka