Moja zóna
Agrohum, spol. s r.o.
Tolstého 7, 066 01 Humenné
31732011
2021166521
Nemá
nezistený
13.08.1996
03.11.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Agrohum, spol. s r.o.


Štatutári Agrohum, spol. s r.o.


Spoločníci Agrohum, spol. s r.o.


Predmety podnikania Agrohum, spol. s r.o.


Kataster Agrohum, spol. s r.o.


Skrátené výkazy Agrohum, spol. s r.o.