Moja zóna
DACH, s.r.o.
K Surdoku 25F, 080 01 Prešov
31732038
2020521184
SK2020521184
nezistený
14.08.1996
Výroba stavebnostolárska
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-1,43
0,89
0,01
260,8 %
-53,4 tis. €
17,5 %
2021/2020
N/A
-1,43
-137,7 %
2021/2020
154 tis. €
562 tis. €

Zisk DACH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Tržby DACH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

-8,55
-1,61
n/a
0,01

Zisk pred zdanením DACH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

EBITDA DACH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod DACH, s.r.o.


Štatutári DACH, s.r.o.


Spoločníci DACH, s.r.o.


Predmety podnikania DACH, s.r.o.


Kataster DACH, s.r.o.


Skrátené výkazy DACH, s.r.o.