Moja zóna
GAUDIUM, s.r.o.
Rákócziho 42, 077 01 Kráľovský Chlmec
31732054
2020739996
Nemá
nezistený
15.08.1996
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,06
0,63
16,5 %
2,6 tis. €
11,1 %
2021/2020
8,9 tis. €
112,9 %
2021/2020
0,05
21,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk GAUDIUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Tržby GAUDIUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €

n/a
0,84
0,07
21,79

Zisk pred zdanením GAUDIUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDA GAUDIUM, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod GAUDIUM, s.r.o.


Štatutári GAUDIUM, s.r.o.


Spoločníci GAUDIUM, s.r.o.


Predmety podnikania GAUDIUM, s.r.o.


Kataster GAUDIUM, s.r.o.


Skrátené výkazy GAUDIUM, s.r.o.