Moja zóna
3KAPE s.r.o.
067 32 Adidovce
31732071
2020511625
SK2020511625
0 zamestnancov
15.08.1996
Veľk.s drevom,stav.mat.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,85
24,01
0,14
103,5 %
-56,4 tis. €
-1 678,6 %
2021/2020
286 tis. €
-55,4 %
2021/2020
-0,85
-4 244,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk 3KAPE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby 3KAPE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

-0,02
-0,04
0,2
0,97

Zisk pred zdanením 3KAPE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA 3KAPE s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod 3KAPE s.r.o.


Štatutári 3KAPE s.r.o.


Spoločníci 3KAPE s.r.o.


Predmety podnikania 3KAPE s.r.o.


Kataster 3KAPE s.r.o.


Skrátené výkazy 3KAPE s.r.o.