Moja zóna
TASTAV s.r.o.
Letná 40, Košice
31732097
2020495983
Nemá
nezistený
13.08.1996
18.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TASTAV s.r.o.


Štatutári TASTAV s.r.o.


Spoločníci TASTAV s.r.o.


Predmety podnikania TASTAV s.r.o.


Kataster TASTAV s.r.o.


Skrátené výkazy TASTAV s.r.o.