Moja zóna
G P A spol. s r.o.
Námestie Slobody 1000, 093 01 Vranov nad Topľou
31732178
Nemá
12.08.1996
08.09.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod G P A spol. s r.o.


Štatutári G P A spol. s r.o.


Spoločníci G P A spol. s r.o.


Predmety podnikania G P A spol. s r.o.


Kataster G P A spol. s r.o.