Moja zóna
EKWAB, s.r.o.
Tichá 20, 040 22 Košice
31732208
2021201105
Nemá
nezistený
16.08.1996
09.12.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EKWAB, s.r.o.


Štatutári EKWAB, s.r.o.


Spoločníci EKWAB, s.r.o.


Predmety podnikania EKWAB, s.r.o.


Kataster EKWAB, s.r.o.


Skrátené výkazy EKWAB, s.r.o.