Moja zóna
REDEM, spol. s r.o.
900 43 Hamuliakovo
31732216
2020515398
Nemá
nezistený
15.08.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,27
1,03
54,9 %
1,91 tis. €
61,1 %
2021/2020
49,2 tis. €
0 %
2021/2020
0,12
25,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk REDEM, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
transparex.sk

Tržby REDEM, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

1,08
0,45
n/a
1,03

Zisk pred zdanením REDEM, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA REDEM, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod REDEM, spol. s r.o.


Štatutári REDEM, spol. s r.o.


Spoločníci REDEM, spol. s r.o.


Predmety podnikania REDEM, spol. s r.o.


Kataster REDEM, spol. s r.o.


Skrátené výkazy REDEM, spol. s r.o.