Moja zóna
BALIMA spol. s r.o., "v konkurze"
Skladná 1, Trebišov
31732232
2020507643
Nemá
nezistený
19.08.1996
11.09.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk BALIMA spol. s r.o., "v konkurze"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby BALIMA spol. s r.o., "v konkurze"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením BALIMA spol. s r.o., "v konkurze"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA BALIMA spol. s r.o., "v konkurze"


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BALIMA spol. s r.o., "v konkurze"


Štatutári BALIMA spol. s r.o., "v konkurze"


Spoločníci BALIMA spol. s r.o., "v konkurze"


Predmety podnikania BALIMA spol. s r.o., "v konkurze"


Kataster BALIMA spol. s r.o., "v konkurze"


Skrátené výkazy BALIMA spol. s r.o., "v konkurze"