Moja zóna
LUXUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Malý Horeš
Malý Horeš
31732267
Nemá
20.08.1996
06.09.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod LUXUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Malý Horeš


Štatutári LUXUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Malý Horeš


Spoločníci LUXUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Malý Horeš


Predmety podnikania LUXUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Malý Horeš


Kataster LUXUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Malý Horeš