Moja zóna
ARGUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Sobrance
Námestie Slobody B/24, 073 01 Sobrance
31732275
2020747256
Nemá
nezistený
20.08.1996
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
-0,26
0,08
112 %
310 €
30 900 %
2021/2020
6,16 tis. €
31,7 %
2021/2020
0,03
34 212,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ARGUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Sobrance


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €

Tržby ARGUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Sobrance


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

-0,18
-0,12
0,5
0,9

Zisk pred zdanením ARGUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Sobrance


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €

EBITDA ARGUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Sobrance


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €

Koneční uživatelia výhod ARGUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Sobrance


Štatutári ARGUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Sobrance


Spoločníci ARGUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Sobrance


Predmety podnikania ARGUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Sobrance


Kataster ARGUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Sobrance


Skrátené výkazy ARGUS, spoločnosť s ručením obmedzeným Sobrance