Moja zóna
PARSON, s.r.o.
Šafárikova 34, 080 01 Prešov
31732291
2020524528
SK2020524528
5-9 zamestnancov
20.08.1996
Výst.neobytných budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,04
0,03
66,4 %
13,7 tis. €
-6,9 %
2021/2020
407 tis. €
-46 %
2021/2020
0,01
-28,1 %
2021/2020
82,7 tis. €
N/A

Zisk PARSON, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PARSON, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

46,39
0,34
0,51
26,77

Zisk pred zdanením PARSON, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PARSON, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PARSON, s.r.o.


Štatutári PARSON, s.r.o.


Spoločníci PARSON, s.r.o.


Predmety podnikania PARSON, s.r.o.


Kataster PARSON, s.r.o.


Skrátené výkazy PARSON, s.r.o.