Moja zóna
ASH, s.r.o.
Krmanova 1, 040 01 Košice
31732330
2020482761
SK2020482761
3-4 zamestnanci
20.08.1996
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,41
0,02
91,8 %
102 tis. €
53,1 %
2021/2020
1,19 mil. €
-4,4 %
2021/2020
0,03
21,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ASH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby ASH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk

9,02
0,08
0,35
1,2

Zisk pred zdanením ASH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA ASH, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ASH, s.r.o.


Štatutári ASH, s.r.o.


Spoločníci ASH, s.r.o.


Predmety podnikania ASH, s.r.o.


Kataster ASH, s.r.o.


Skrátené výkazy ASH, s.r.o.