Moja zóna
SLAVSTROJ s.r.o.
Malé Raškovce
31732348
2020499338
SK2020499338
50-99 zamestnancov
19.08.1996
Výroba kov.konštrukcií
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,28
0
81,5 %
49,8 tis. €
438,2 %
2021/2020
3,25 mil. €
22,8 %
2021/2020
0,05
344,9 %
2021/2020
9,99 tis. €
177 tis. €

Zisk SLAVSTROJ s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby SLAVSTROJ s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk

4,84
0,19
0,18
1,19

Zisk pred zdanením SLAVSTROJ s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLAVSTROJ s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SLAVSTROJ s.r.o.


Štatutári SLAVSTROJ s.r.o.


Spoločníci SLAVSTROJ s.r.o.


Predmety podnikania SLAVSTROJ s.r.o.


Kataster SLAVSTROJ s.r.o.


Skrátené výkazy SLAVSTROJ s.r.o.