Moja zóna
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Červenica
082 07 Červenica
31732399
2020521360
Nemá
nezistený
20.08.1996
16.10.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodársko-obchodné družstvo Červenica


Štatutári Poľnohospodársko-obchodné družstvo Červenica


Spoločníci Poľnohospodársko-obchodné družstvo Červenica


Predmety podnikania Poľnohospodársko-obchodné družstvo Červenica


Kataster Poľnohospodársko-obchodné družstvo Červenica


Skrátené výkazy Poľnohospodársko-obchodné družstvo Červenica