Moja zóna
T & S, s.r.o.
Tatranská Lomnica 73, 059 60 Vysoké Tatry
31732437
2020015679
SK2020015679
nezistený
21.08.1996
Veľkoobch.s ovocím,zel.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,04
5,83
17,1 %
318 €
-96,8 %
2021/2020
N/A
0,03
-92,1 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk T & S, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby T & S, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

1,32
0,83
n/a
5,84

Zisk pred zdanením T & S, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA T & S, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod T & S, s.r.o.


Štatutári T & S, s.r.o.


Spoločníci T & S, s.r.o.


Predmety podnikania T & S, s.r.o.


Kataster T & S, s.r.o.


Skrátené výkazy T & S, s.r.o.