Moja zóna
GM TRADE, s.r.o.
Dlhé diely I. 1A, 841 04 Bratislava
31732445
2020524572
SK2020524572
nezistený
21.08.1996
Administr-kancelár.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
-0,15
0,07
136,9 %
2,86 tis. €
-59 %
2021/2020
249 tis. €
118,2 %
2021/2020
0,06
-78,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk GM TRADE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Tržby GM TRADE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

-2,72
-0,37
0,01
0,12

Zisk pred zdanením GM TRADE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDA GM TRADE, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod GM TRADE, s.r.o.


Štatutári GM TRADE, s.r.o.


Spoločníci GM TRADE, s.r.o.


Predmety podnikania GM TRADE, s.r.o.


Kataster GM TRADE, s.r.o.


Skrátené výkazy GM TRADE, s.r.o.