Moja zóna
TENG FEI, s.r.o.
Vozárova 5, 040 00 Košice
31732933
Nemá
nezistený
30.08.1996
23.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TENG FEI, s.r.o.


Štatutári TENG FEI, s.r.o.


Spoločníci TENG FEI, s.r.o.


Predmety podnikania TENG FEI, s.r.o.


Kataster TENG FEI, s.r.o.


Skrátené výkazy TENG FEI, s.r.o.