Prehľad o organizácii
TENG FEI, s.r.o.
Vozárova 5, 040 00 Košice
31732933
Nemá
nezistený
30.08.1996
23.10.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TENG FEI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TENG FEI, s.r.o.


Konateľ TENG FEI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TENG FEI, s.r.o.


Predmet činnosti TENG FEI, s.r.o.


Kataster TENG FEI, s.r.o.


Skrátené výkazy TENG FEI, s.r.o.