Prehľad o organizácii
KOL-GAL, s.r.o.
Mieru 27, 067 61 Stakčín
31733212
2020793258
Nemá
nezistený
09.09.1996
14.04.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KOL-GAL, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOL-GAL, s.r.o.


Konateľ KOL-GAL, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOL-GAL, s.r.o.


Predmet činnosti KOL-GAL, s.r.o.


Kataster KOL-GAL, s.r.o.


Skrátené výkazy KOL-GAL, s.r.o.