Moja zóna
KCK s.r.o.
Letná 40, 040 01 Košice
31733441
2020789496
Nemá
nezistený
12.09.1996
01.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KCK s.r.o.


Štatutári KCK s.r.o.


Spoločníci KCK s.r.o.


Predmety podnikania KCK s.r.o.


Kataster KCK s.r.o.


Skrátené výkazy KCK s.r.o.