Prehľad o organizácii
KCK s.r.o.
Letná 40, 040 01 Košice
31733441
2020789496
Nemá
nezistený
12.09.1996
01.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KCK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KCK s.r.o.


Konateľ KCK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KCK s.r.o.


Predmet činnosti KCK s.r.o.


Kataster KCK s.r.o.


Skrátené výkazy KCK s.r.o.